Molėtų r. mokytojai dalyvavo praktikume „Žvilgsnis į pamokos planavimą“

Molėtų r. mokytojai birželio 15 d. dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį“ praktikume „Žvilgsnis į pamokos planavimą“, kuriame planavo pamoką pagal atnaujintą turinį, formulavo pamokos uždavinius bei sėkmės kriterijus. Praktiniam mokytojų darbui vadovavo Utenos švietimo centro metodininkės Ramunė Dasevičienė ir Ramunė Sabaliauskienė.