Molėtų TAU studentai iškilmingai baigė mokslo metus

Molėtų Trečiojo amžiaus universiteto studentai baigė 2021-2023 mokslo metus.
Iškilmingo renginio metu apibendrinome mokslo metų veiklas, padėkojome aktyviausiems universiteto klausytojams, pasveikinome jubiliatus.
Nuostabų koncertą universiteto klausytojams dovanojo dainininkė Judita Leitaitė ir jos dukra smuikininkė Paulina Daukšytė.
Šiltai pabendravę, atsisveikinome. Su vienais – iki vasaros kelionių, su kitais – iki susitikimo naujais mokslo metais.