Mokytojai mokėsi dirbti pagal atnaujintas bendrąsias programas

Mokinių atostogų metu Molėtų r. mokytojai dalyvavo programos „Mokytojų kompetencijų tobulinimas įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį“ I modulio seminare „Kompetencijomis grįsto ugdymo turinys“, kurį vedė Utenos švietimo centro metodininkės Ramunė Dasevičienė ir Ramunė Sabaliauskienė. Nuoširdžiai dėkojame lektorėms už naudingas praktines veiklas.