Projektas „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“

ESF logotipas „Kuriame Lietuvos ateitį“

Molėtų švietimo pagalbos tarnybos logotipas - žalio apskritimo viduje geltoname fone du susikibę rankomis žmogeliukai, apačioje užrašas Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba sėkmingai baigė vykdyti ES lėšomis finansuotą projektą „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“,  kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0169. Projekto metu, 2020 -2022 metais, vyko treji mokymai, skirti tėvams auginantiems paauglius, ikimokyklinio ir pradinio amžiaus vaikus. Mokymuose dalyvavo 35 Molėtų miesto gyventojai.

Mokymai „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas“ buvo skirti šeimoms, besirūpinančioms savo vaikų emocine savijauta, geresniu tarpusavio bendravimu. Projekto metu įgytos žinios sustiprino tėvų gebėjimus įveikti emocinius tėvystės sunkumus, tėvai gavo palaikymą, įveikiant bendravimo su vaikais problemas bei  buvo motyvuojami kreiptis savalaikės specialistų pagalbos, sprendžiant vaiko ar šeimos problemas. Mokymus vedė profesionalūs psichologai, turintys ilgametę darbo su vaikais, šeimomis patirtį.

Projektas finansuotas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Valstybės biudžeto. Projektui skirta 8985,08 Eurai.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba prie projekto įgyvendinimo prisidėjo ir savo lėšomis, projekto veikloms įgyvendinti skirdama 740,44 Eurus.