Stebėkite vaikus ir kalbėkitės su jais

Paramos vaikams centras paruošė rekomendacijas, kaip kalbėtis su vaikais apie karą Ukrainoje. Rekomendacijas rasite:  http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/728-kaip-su-vaikais-ir-paaugliais-kalbetis-apie-kara-ukrainoje.

Didesnį nerimą, įtampą gali patirti:

– Medikų, kariškių vaikai („…ar ir tave iškvies į Ukrainą?“ , „… kas manimi pasirūpins, jeigu iškvies?“);

– Rusakalbiai vaikai arba vaikai, kurių pavardė ar vardas skamba rusiškai (jau pastebėta apie agresijos protrūkius, kai vaikai yra kaltinami, pastebėta muštynių, susistumdymų, patyčių). Rekomenduotina vesti prevencinį darbą klasėse, konsultuoti individualiai ir grupėse. Daugiau informacijos: http://www.pvc.lt/lt/pradzia/9-naujienos/730-kaip-suaugusiems-reaguoti-i-vaiku-priesiska-elgesi-nukreipta-pries-rusakalbius ;

– Paaugliai, kurių tėvai labai agresyviai elgiasi, kalba (paaugliai su jais tapatinasi);

– Vaikai ir paaugliai, kurie ilgą laiką, nuolat „seka“ telefone naujienas ( „tik tok“ ir kt.);

– Vaikai, kurie gyvena disfunkcinėse šeimose arba kai nėra ryšio tarp vaikų ir tėvų (vaikai lieka vieni su informacija, negali pasitarti, išsakyti baimių, nerimo);

– Vaikai, paaugliai, kurie bandė žalotis/žalojasi, turi suicidinių minčių, ketinimų;

– Vaikai, kurie neseniai patyrė netektį arba gedi dėl netekties (nuo Covid-19 ar kt.);

– Specialiųjų poreikių vaikai, kurie turi intelekto negalią, elgesio emocijų sutrikimų ar kt. (jiems reikėtų paaiškinti konkrečiomis, suprantamomis sąvokomis, pavyzdžiais);

– Vaikai, kurie turi fizinių negalavimų, negalių (nerimauja, kaip bus su jų sveikata, kas jais pasirūpins).

Lietuvoje ir užsienyje psichologinės-emocinės pagalbos teikimą nukentėjusioms nuo karo šeimoms organizuoja Nacionalinė švietimo agentūra kartu su Lietuvos pedagoginių psichologinių tarnybų vadovų asociacija.

Molėtų rajono savivaldybėje dėl psichologinės-emocinės pagalbos teikimo galima kreiptis į Molėtų r. Švietimo pagalbos tarnybą tel.: +370 679 86986 ar į psichologę Ramunę Vidžiūnienę  tel. +370 679 86380,  el. p. r.vidziuniene@spt.moletai.lt