Metodinė sąšauka „Profesinio dialogo keliu savivaldaus mokinio link“

Molėtų r. savivaldybės logotipas - raudonoje juostoje auksinis raktas, žemiau baltame fone trys mėlynos žuvėdros
Projekto Lyderių laikas logotipas - šokolado plytelė ir užrašas Lyderių laikas. Lyderiu gali tapti kiekvienas!
Molėtų švietimo pagalbos tarnybos logotipas - žalio apskritimo viduje geltoname fone du susikibę rankomis žmogeliukai, apačioje užrašas Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba kartu su Lyderių laiko 3 Molėtų savivaldybės kūrybine komanda kovo 17-18 d. organizavo metodinę sąšauką-pasidalijimą „Profesinio dialogo keliu savivaldaus mokinio link“. Rajono mokytojai buvo kviečiami dalintis sėkminga, kokybiška, veiksminga, rezultatyvia darbo patirtimi ir idėjomis kuriant bendradarbiavimo kultūrą mokykloje, auginant savivaldų mokinį, kaip šį procesą palengvino/apsunkino nuotolinis mokymas(is).

Susirinkusiuosius šiltai pasveikino Molėtų savivaldybės meras S. Jauneika, Utenos švietimo centro direktorė, Molėtų savivaldybės LL3 pokyčio projekto kuratorė V. Bujanauskienė. Molėtų švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistė N. Ališauskienė pristatė LL3 Molėtų sav. pokyčio projekto kūrybinės komandos nueitą kelią kuriant bendradarbiavimo kultūrą rajone, ugdant savivaldų mokinį. Dvi popietes vykusioje sąšaukoje gerąja patirtimi dalijosi 23 rajono mokytojai iš visų rajono ugdymo įstaigų, renginys sulaukė net 106 dalyvių.

Labai džiaugiamės brandžiais, atsakingai parengtais rajono mokytojų pranešimais, tikimės, kad bendradarbiavimo ir noro dalintis dvasia neapleis ir burs rajono švietimo bendruomenę siekiant bendro tikslo – sėkmingo, savivaldaus mokinio!